Selasa, 9 Oktober 2012

Kenapa Kaum Cina Mahukan Sekolah Jenis Kebangsaan dikekalkan

Kenapa Saya Hadir pada 26 Sept bersama Dao Jong

Fahaman Saya ialahBIDANG-BIDANG KONTRAK SOSIAL


E. Bahasa Melayu


Bahasa ini berada pada kedudukan yang sangat unggul sejak sebelum kedatangan penjajah ke negeri-negeri Melayu. Ia dipakai dalam urusan-urusan pemerintahan dan tujuan perdagangantanpa sebarang pihak mempertikaikan status atau fungsinya. Setelah perwujudan Negeri-negeri Melayu Bersekutu ( 1896 ) di bawah pengawalan British, bahasa Inggeris diutamakan dalam urusan-urusan rasmi, tetapi di negeri-negeri Melayu yang lain, bahasa Melayu tetap dengan keunggulannya
.

Bahasa kaum-kaum pendatang tiada tempat, tetapi dibenarkan dalam pendidikan sekolah-sekolah vernacular sepanjang penjajahan. Semasa pendudukan Jepun dominant bahasa Jepun yang diberi keutamaan. Dalam mengkaji semula sistem pendidikan negara pada 1950’an, dua laporan ( Barnes dan Fenn Wu ) telah disediakan. Kedua-duanya mengiktirafkan peranan bahasa Melayu dalam sistem ini selain daripada bahasa Inggeris sebagai mencerminkan kehendak masyarakat. Laporan Razak pada 1956 menegaskan kedudukan utama bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan bagi tujuan perpaduan dan mengintergrasikan kaum-kaum.


Memorandum Perikatan yang dikemukakan kepada Suruhanjaya Reid mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal. Ianya dimaktubkan dalam Perlembagaan 1957 dan akan dikuatkuasa sepenuhnya dalam masa sepuluh tahun. Beberapa wakil persatuan sekolah Cina dan badan-badan yang menyokong dasar pelbagai bahasa dalam pentadbiran dan sistem pendidikan telah mengemukakan rayuan mereka kepada British di London, tetapi ditolak.


Dengan kedudukan rasminya, bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran dan urusan-urusan rasmi kerajaan. Ia juga menjadi bahasa penghantar utama di sekolah-sekolah ( kemudiannya di peringkat universiti ). Tetapi pemakaian bahasa-bahasa lain di peringkat bukan rasmi tidak dihalang.


Sekolah kebangsaan Cina tidak pernah bertambah jumlah nya semenjak merdeka atas asas fahaman Jusoli tetapi pembesarannya sehingga menerima bilangan 3,000 ribu murid satu sekolah tidak pernah dihalang terdapat lebih kurang 60,000 pelajar melayu yang menjadi penuntut di SRJK /SMJK adakah wajar tambahan Sekolah ini dipersetujui , hakikatnya kenapa sekolah jemis ini mendapat sambutan Adakah kualitinya lebih baik dan adakah pelajar pelajar ini akan menjadi marketable kemudian hari 

Atas asas diatas saya turut serta simpati 
Tiada ulasan: