Selasa, 22 Jun 2010

BIDANG-BIDANG KONTRAK SOSIAL

A. Kerakyatan

Seperti yang disebut, sebelum Perang Dunia Yang Kedua orang-orang asing yang berada di Tanah Melayu tidak berhasrat untuk menetap di sini dengan itu tidak imbul soal kerakyatan untuk mereka itu. Hanya segelintir penduduk Cina yang tinggal di negeri-negeri Selat ada taraf kerakyatan iaitu kerakyatan British.


Orang Melayu sebagai penduduk asal tempatan dengan sendirinya menjadi rakyat dalam satu-satu negeri Melayu. Mereka dikenali sebagai rakyat Raja yang tidak memerlukan sebarang pengesahan dokumen atau oeruntukan Perlembagaan. Kerana setiap negeri itu diperintah oleh Raja yang berlainan. Kerana setiap negeri itu diperintah oleh Raja yang berlainan, kerakyatan orang Melayu adalah mengikut satu-satu negeri di mana mereka berada, kesetiaan mereka adalah kepada Raja di negeri mereka itu
.
Dalam keadaan ini mereka merasa bimbang apabila terdengar suara sesetengah orang bukan Melayu yang menuntut kesamaan dengan orang Melayu. Namun rakyat Raja terhad kepada orang-orang Melayu yang memberikan mereka keistimewaan.Keadaan berubah secara radikal dengan penubuhan Malayan Union ( 1946 ) yang dibuat pertama kalinya mewujudkan satu taraf kerakyatan bagi seluruh negara, tanpa mengira asal keturunan penduduknya. Berasaskan prinsip jus soli dan mengandungi syarat-syarat yang sangat longgar bagi mereka yang lahir di luar negara ( memerlukan 5 tahun saja bermastautin da tanah Melayu ), boleh dikatakan semua orang-orang bukan Melayu layak menjadi rakyat, walaupun tidak mengetahui bahasa Melayu dan kesetiaan mereka kepada negara diragiu. Dengan kekuatan ekonomi mereka berbanding dengan orang-orang Melayu yang rata-rata miskin dan daif, secara berkesannya orang bukan Melayu akan turut menguasai pemerintahan.


Dengan tumbangnya Malayan Union tidak bererti kerakyatan akan dinafikan kepada bukan melayu. Cuma syarat-syarat kerakyatan itu dijadikan lebih ketat, dengan prinsip-prinsip jus soli diketepikan di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, 1948. Tempoh bermastautin di dalam negara juga perlu lebih lama untuk layak menjadi rakyat. Dengan itu sejumlah kecil saja orang bukan Melayu berjaya menjadi rakyat. Tetapi syarat-syarat yang ketat ini dilonggarkan semula berikutan perbincangan di antara pemimpin-pemimpin kaum dalam dan cadangan-cadangannya dilaksanakan pada 1952. Walau prinsip yang dipakai hanya separuh jussoli sebahagian besar penduduk bukan Melayu sudah layak menjadi rakyat. Orang Melayu telah membuat konsesi ini demi kerjasama dengan kaum-kaum lain dan tidak kurang kerana tekanan British.

Pasukan Hoki Melayu Dindings tahun 1951 ( Tak Perlu Keling untuk main Hoki)


Tak ada ciri Melayu langsung tapi nak jadi rakyat tanah MelayuSetelah menang pilihan raya 1955 prinsip jus soli bagi kerakyatan yang ditentang oleh orang-orang Melayu selama ini diterima sebagai sebahagian daripada pakej perundingan di antara pemimpin Perikatan. Orang-orang bukan Melayu yang lahir di tanah Melayu pada Hari Merdeka dan selepasnya secara automatic menjadi rakyat dengan dengan segala hak-haknya dengan syarat pengetahuan Bahasa Melayu yang minimum. Malah bagi segolongan orang-orang bukan Melayu yang berusia, syarat bahasa diketepikan sama sekali. Hasilnya dengan perlaksanaan dasar yang baru, sebahagian besar oarng bukan Melayu diterima menjadi rakyat.

Tiada ulasan: